Bài 24. Sự nóng chảy và đông đặc

Não Gà
25 tháng 6 2020 lúc 9:32

Thủy ngân đông đặc ở \(\text{-39}^{0}C\)(\(\text{-39}^{0}C>\text{-50}^{0}C\))

Thủy ngân ở thể rắn, ko đo đc

Rượu đông đặc ở \(\text{-117}^{0}C\)(\(\text{-117}^{0}C<\text{-50}^{0}C\))

Rươu ở thể lỏng, vẫn đo dc

⇒Nước ngoài ở xứ lạnh..........................

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
23 tháng 6 2020 lúc 21:09

Trong suốt thời gian nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi

Bình luận (0)
Não Gà
23 tháng 6 2020 lúc 19:56

Đầu tiên ta nung nóng hỗn hợp đó ở nhiệt độ \(\text{164}^{0}C\) để tách vàng ra khỏi hỗn hợp

Tiếp đến ta nung nóng hỗn hợp đó lên \(\text{327}^{0}C\) để tách kẽm ra khỏi hỗn hợp

Sau đó nung nóng hỗn hợp lên \(\text{420}^{0}C\) để tách bạc ra khỏi hỗn hợp

Còn lại là chì

Vậy tách các chất ra thành công

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN