Bài 12. Sự nổi

Yehudim
Yehudim 13 tháng 1 lúc 0:14

Bài này nói khó thì cũng ko khó lắm, khó ở chỗ trình bày cho bạn dễ hiểu thôi. Để mai đi học về xem có rảnh về làm ko, chứ dạo này thi xong rồi mà vẫn nhiều bài tập ập vô đầu ko ngoi lên được =((

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 7 tháng 1 lúc 20:16

a/ – Vật sẽ chìm xuống khi: \(d_{vat}>d_{chat-long}\)

    – Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: \(d_{vat}=d_{chat-long}\)

    – Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: \(d_{vat}< d_{chat-long}\)

\(m=D.V\Rightarrow D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{4,5}{5.10^{-3}}=900\left(kg/m^3\right)\)

\(\)\(10.D>8000\Rightarrow\) vật nổi

b/  \(\Leftrightarrow P=F_A\Leftrightarrow mg=d_{nuoc}V_{chim}\Leftrightarrow45=10000.V_{chim}\)

\(\Rightarrow V_{chim}=\dfrac{45}{10000}=4,5\left(dm^3\right)\)

 

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 7 tháng 1 lúc 18:39

\(P=F_A\Leftrightarrow d_g.V=d_n.V_{chim}\)

\(\Leftrightarrow d_g.V=d_n.\left(V-V_{noi}\right)\Rightarrow V_{noi}=V-\dfrac{d_g.V}{d_n}=...\left(m^3\right)\)

 

Bình luận (0)
Đỗ Minh Hải
Đỗ Minh Hải 29 tháng 12 2020 lúc 21:03

Giúp mình nhanh giùm

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 9:08

Trọng lượng của bạn đó là:

\(P=10m=550\) (N)

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng khi bạn đó ở trong nước là:

\(F_A=V.d=50.10^{-3}.10000=500\) (N)

Như vậy bạn đó sẽ chìm vì \(F_A< P\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 9:25

Thể tích gỗ ngập trong nước là:

\(V_c=\dfrac{2}{3}V=\dfrac{2}{3}.1.2=0,8\) (m3)

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là:

\(F_A=V_c.d=0,8.10000=8000\) (N/m3)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN