Sự nở vì nhiệt - Hỏi đáp

Tàu thủy nằm yên trên mặt nước , t có:

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.