Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Trần Ái Linh
12 tháng 5 lúc 15:53

Từ thông qua khung dây là:
`ϕ = B.S.cos α = B.S. cos90^o = B.S.0=0 (Wb)`

Bình luận (0)
Kim Ngân
12 tháng 5 lúc 16:33

từ thông qua khung dây là: 

\(\varnothing=BSCos\left(\alpha\right)=2.10^{-3}.\Pi.0.2^2Cos0=2,51.10^{-4}\)

Bình luận (0)
hhy.
9 tháng 5 lúc 9:15

Công thức là xong thôi mà?

\(\sin i=n\sin r\Leftrightarrow\sin60^0=1,5\sin r\Rightarrow r=...\)

Bình luận (0)
Maximilian
9 tháng 4 lúc 20:50

Trong trường hợp sau đây, tia sáng không truyền thẳng khi
A. truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có cùng chiết suất.
B. tới vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. có hướng đi qua tâm của một quả cầu trong suốt.
D. truyền xiên góc từ không khí vào kim cương.

  

 
Bình luận (0)
Nanno
9 tháng 4 lúc 20:48

Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm
bìa ba đường truyền của ánh sáng như hình vẽ, nhưng quên ghi chiều truyền. (Các) tia nào kể sau có thể là tia khúc xạ?
A. IR1                                          B. IR2
C. IR3                                                D. IR2 hoặc IR3

Bình luận (0)
Nanno
9 tháng 4 lúc 20:50

A\(IR_1\)

Bình luận (0)
Nanno
9 tháng 4 lúc 20:41

Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ
A. tăng 2 lần.                          B. tăng 4 lần.
C. tăng √2 lần.                        D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Bình luận (0)

D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN