Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Nguyen Quynh Huong
6 tháng 5 2019 lúc 14:10

B1: Q = \(mc\left(658-20\right)+3,9.10^5.m\)

= 96164,8J

B2: \(Q=3,5.10^5.5=17,5.10^5\left(J\right)\)

Bình luận (2)
nguyễn Trường Anh
5 tháng 10 2017 lúc 14:24

gọi khối lượng nước đá ban đầu là m(kg)

=> khối lượng nước ban đầu là 5-m (kg)

nhiệt lượng nước đá thu vào từ -5 đến 00 c là

Q1= 5.m.1800 (j/kg.k)

nhiệt lượng nước cần thiết để nước đá tan ra ở 00c là

Q1,= m .34.104(j/kg.k)

nhiệt lượng nước thu vào từ 0 đến 25độ c là

Q1,,= 25.4200.m (j/kg.k)

nhiệt lượng nước tỏa ra từ 60 xuống 25 độ c là

Q2= 4200.35.(5-m) (j/kg.k)

áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có :

454000m = 735000-147000m

=>m\(\simeq\) 1,22kg

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
20 tháng 5 2016 lúc 19:01

Bạn xem lời giải của mình nhé

Giải:

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 0oC:

Q0 = λm

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 0oC:

Q1 = cm (t1 – to)

+ Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC là

Q = Q0 +  Q1

Q = λm + cm (t1 – to)

= 3,4.105.4 + 4180.4.(20 – 0)

= 1694400 J = 1694kJ

Chúc bạn học tốt!hihi

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
20 tháng 5 2016 lúc 19:15

ukm

Bình luận (0)
Love Học 24
20 tháng 5 2016 lúc 18:59

Ai biết giúp mình với !khocroi

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trung tướng -
12 tháng 5 2018 lúc 20:36

-Sự sôi là quá trình chuyển trạng thái của một chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.

-Đặc điểm của sự sôi:

+Sôi ở một nhiệt độ nhất định

+Các chất khác nhau sôi ở một nhiệt độ khác nhau

+Xảy ra trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng

+Trong khi sôi thì nhiệt độ không thay đổi

+Khi sôi thì khí bay hơi lên, có thể nhìn thấy bằng mắt thường

Điểm giống nhau : Đều là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi

- Điểm khác nhau :

+ Sự bay hơi : chất lỏng chỉ bay hơi trên mặt thoáng và sự bay hơi thì có thể xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào

+ Sự sôi : chất lỏng vừa bay hơi trong lòng chất lỏng tạo ra các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng và sự sôi chỉ xảy ra ở một nhiệt độ nhất định tùy theo chất lỏng

** Bởi vì rượu sôi ở khoảng 80 độ mà nước sôi thi 100 độ và do trong lúc sôi đó nhiệt độ không tăng nên thể tích của rượu cũng không tăng lên được nên ta không thể xác định nhiệt độ của nước đang sôi. Còn đối với thủy ngân thì nhiệt độ sôi của nó cao hơn 100 độ nên ta có thể xác định được nhiệt độ cần đo

Bình luận (0)
thiên thần buồn
12 tháng 5 2018 lúc 20:40

Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.

Đặc điểm:

+ Ở áp suất chuẩn, mỗi chất sôi ở nhiệt độ xác định và không thay đổi.

+ Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất chất khí (hơi) trên bề mặt chất lỏng. Áp suất này càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại.

Phân biệt sự sôi và sự bay hơi: - Giống nhau: Đều là chuyển từ thể lỏng sang thể khí. -Khác nhau: +Sự bay hơi: chất lỏng chỉ bay hơi trên mặt thoáng (trên bề mặt chất lỏng) và ở bất kì nhiệt độ nào. + Sự sôi:Chất lỏng vừa bay hơi trong lòng chất lỏng tạo ra các bọt khí, vừa bay hơi trên mặt thoáng và xảy ra ở nhiệt độ xác định.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
28 tháng 2 2018 lúc 21:39

Trời nắng nóng sẽ giúp nhanh thu hoạch được muối . Ví sự bay hơi diễn ra nhanh hơn muối nhanh khô hơn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN