Sóng cơ học

Bình Minh
11 tháng 10 2018 lúc 10:14

a) Thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi vật chạm đất là:

$v=gt \\ \Leftrightarrow 30=10.t \\ \Leftrightarrow t=3s$

Độ cao h là:

$h=\frac{gt^{2}}{2}=\frac{10.3^{2}}{2}=45(m)$

b) Quãng đường vật rơi trong 2 giây là:

$S_{2}=\frac{gt^{2}}{2}=\frac{10.2^{2}}{2}=20(m)$

Quãng đường vật rơi trong 1 giây là:

$S_{1}=\frac{gt^{2}}{2}=\frac{10.1^{2}}{2}=5(m)$

Quãng đường vật rơi trong giây thứ 2 là:

$S=S_{2}-S_{1}=20-5=15(m)$

Bình luận (0)
Cao ngọc vũ
28 tháng 12 2016 lúc 16:21

\(d=k\lambda=k\times\frac{v}{f}\Rightarrow k=\frac{df}{v}\)

\(40\le f\le55\Rightarrow\frac{20\times40}{500}\le k\le\frac{20\times55}{500}\)

=>\(1,6\le k\le2,2\)

do k nguyên nên k=2 suy ra f=50

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN