Chương II - Sóng cơ học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Chỉ ra kết luận SAI trong các kết luận sau : (1 Điểm) A Tất cả các vật đều có khả năng nhiễm điện. B Vật bị nhiễm điện có khả năng vừa hút, vừa đẩy các vật không bị nhiễm điện. C Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác. D Bàn ghế lau chùi càng mạnh càng dễ bị bám bụi. 2 Vật hoặc chất nào sau đây có thể bị nhiễm điện do cọ xát: (1 Điểm) A Thanh thủy tinh B Mảnh vải khô C Mảnh phim nhựa B Tất cả các đáp án trên. 3 Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây: (1 Điểm) A Vật đó mất bớt điện tích dương B Vật đó nhận thêm electron C Vật đó mất bớt electron D Vật đó nhận thêm điện tích dương 4 Chọn câu ĐÚNG ? (1 Điểm) A Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các electron. B Dòng điện là dòng dịch chuyển của các điện tích. C Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. D Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích dương. 5 Vật nào sau đây được coi là nguồn điện? (1 Điểm) A Pin, acquy B Pin, bàn là C Acquy, pin, bếp điện D Pin, acquy, bàn là, bếp điện. 6 Cách làm nào sau đây có thể nhiễm điện cho một vật? (1 Điểm) A Hơ vật đó trên ngọn lửa. B Đặt vật đó gần một quả pin C Cọ xát vật đó với vật khác. D Phơi vật đó dưới nắng 7 Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của (1 Điểm) A hạt nhân. B êlectron tự do. C hạt nhân và êlectron. D không có loại hạt nào cả. 8 Phát biểu nào sau đây SAI: (1 Điểm) A Mỗi nguồn điện có hai cực. B Hai cực của pin hay acquy là cực dương (+) và cực âm (- ). C Nguồn điện là thiết bị dùng để cung cấp dòng điện lâu dài cho các đồ dùng điện hoạt động. D Vật nào nhiếm điện vật ấy là nguồn điện. 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.