Chương II - Sóng cơ học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Mọi người ơi, giải giúp mình 9 bài tập này với

Bài 1. Một sóng cơ truyền trong môi trường có bước sóng bằng 3,6m. Hai điểm gần nhau nhất trên phương trình truyền sóng dao động có độ lệch pha bằng π/2 thì cách nhau bao nhiêu m?

Bài 2. Xét một sóng hình sin biết hai điểm dao động ngược pha cách nhau 0,4m. Tìm bước sóng?

Bài 3. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 hai đầu cố định có tần số bằng 50Hz, tốc độ truyền sóng là 20m/s. Tìm số bụng của dây?

Bài 4. Một sóng có tần số 200Hz lan truyền trong nước với vận tốc 1500m/s. Tìm bước sóng?

Bài 5. Một sóng cơ lan truyền với tốc độ 320m/s bước sóng 3,2m. Tính chu kỳ?

Bài 6. Một dây đàn hồi dài 60cm được rung với tần số 50Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định, hai đầu là hai bước sóng. Tính tốc độ truyền sóng?

Bài 7. Một sóng hình sin có tần số 110Hz truyền trong không khí với tốc độ 340m/s tính khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 điểm có dao động cùng pha và dao động ngược pha

Bài 8. Giữa 2 nguồn kết hợp có hiện tượng giao thoa sóng truyền đi với tốc độ 80m/s và tần số 400Hz, Khoảng cách giữa 2 nguồn 150cm. Tìm số gợn sóng quan sát được và số giao thoa cực tiểu

Bài 9. Sóng cơ lan truyền với tần số 100Hz có bước sóng 0,9m. Khi sóng truyền vào chất lỏng có bước sóng 0,6m thì tần số bằng bao nhiêu?

Được cập nhật 23 tháng 10 lúc 16:40 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.