Chương II - Sóng cơ học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

câu 1: một ca nô chạy ngược dòng,sau 1h đi được 15 km.Một khúc gỗ trôi theo dòng sông với vận tốc 2km/h.Vận tốc của ca nô so với nước là ?

câu 2: thảm lăn có vận tốc 2 km/h.Một người bước đi trên thảm lăn theo cùng chiều lăn của thảm với vận tốc 2km/h.Vận tốc của người đó so với mặt đất là?

câu 3: một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều,ngược chiều dòng nước so với vận tốc 7 km/h đối với nước.Vận tốc chảy của dòng nước là 1,5 kim/h.Vận tốc của thuyền so với bờ là ?

câu 4: thuyền xuôi dòng,đi được 24km sau 3h,vận tốc của dòng nước là 3km/h tìm vận tốc tuyệt đói, tương đối

câu 5: thuyền ngược dòng đi được 12km sau 2h, vận tốc dòng nước là 2km/h tifm vận tốc tuyệt đối, tương đối

câu 6: thuyền xuôi dòng đi được 18km sau 2h vận tốc dòng nước là 2km/h tìm vận tốc tương đối,tuyệt đối

câu 7: thuyền ngược dòng đi được 24km sau 3h, vận tốc dòng nước là 3km/h tìm vận tốc tuyệt đối , tương đối

câu 8: một ca nô chạy thẳng đều xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36km hết 2h. vận tốc ca nô ngược dòng chảy là 6km/h. tính vận tốc ca nô đối với dòng nước,thời gian ca nô ngược dòng từ B về A

câu 9: một ca nô chạy thẳng đều xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 2h, ngược dòng hết 3h vận tóc của ca nô với nước là 40km/h tính khoảng cách AB,vận tốc của dòng nước.

câu 10: một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với nước vận tốc chảu của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 km/h .vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu ?

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.