Chương II - Sóng cơ học

Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 12 tháng 1 lúc 8:34

Dựa vào bước sóng hoặc tần số để người ta phân sóng vô tuyến thành các loại sóng dài, sóng trung, sóng ngắn và sóng cực ngắn.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 12 tháng 1 lúc 8:35

undefined

Bình luận (0)
Đức Minh
Đức Minh 18 tháng 12 2020 lúc 16:12

Bước sóng \(\lambda\)= v/f = 1,2/20= 0,06(m) = 6(cm).

Số điểm dao động với biên độ cực tiểu là -S1S2 < (k+0,5)\(\lambda\) < S1S2.

\(\Leftrightarrow\) -3,51 < k < 2,51 => Có 6 giá trị của k dao động với biên độ cực tiểu.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 2 tháng 12 2020 lúc 14:54

Gia tốc của vật là:

$a=\dfrac{v-v_o}{t}=\dfrac{20-5}{10}=1,5(m/s^2)$

Độ lớn lực F là:

$F=m.a=120.1,5=180(N)$

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (0)
Lê Đỗ Anh Khoa
Lê Đỗ Anh Khoa 13 tháng 11 2020 lúc 18:42

không tặng được , chỉ có ctv , giáo viên tích thì mới được gp

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN