Soạn ngữ văn lớp 6 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

các bước làm bài văn lập luận giải thích.

Tìm hiểu các bước làm bài văn giải thichsqua việc triển khai đề bài sau:

Nhân dân ta có câu:" đi một ngày đàng học một sàng khôn." hãy giải thích nội dung câu tục ngữ này.

a) tìm hiểu đề và tìm ý

đề yêu cầu giải thích một câu tục ngữ. đới với tục ngữ, cần làm sáng tỏ nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. ví dụ có thể giải thích nghĩa đen của câu tục ngữ đi một ngày đàng học một sàng khôn như sau: "đi đây đi đó thì mở rộng tầm hiểu biết, khôn ngoan từng trải". đồng thời cần giải thích nhiều mặt: từ nghĩa đen đến nghĩa bóng, từ nội dung, lời khuyên đến khát vọng bao đời của người nông dân sau lũy tre xanh muốn đi đây, đi đó để mở rộng tầm hiểu biết.

để tìm ý cho bài làm, ta có thể liên hệ với các câu ca dao, tục ngữ có nội dung tương tự: làm trai cho đnags nên trai-phú xuân đã trải, đồng nai cũng từng hoặc: đi cho biết đó biết đây- ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. hãy suy nghĩ xem câu tục ngữ đi một ngày đàng học một sàng khôn có ý nghĩa như một lời khuyên, một lời khích lệ mọi người nên đi đây đi đó, đi đông đi tây, chống thói ù lì, thủ cựu tự thỏa mãn hay không,

Được cập nhật Hôm qua lúc 10:39 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.