Soạn ngữ văn lớp 6 - Hỏi đáp | Học trực tuyến

Soạn ngữ văn lớp 6 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Đêm nay bác không ngủ (SGK/63,64,65)

1.Bài thơ đêm nay bác không ngủ kể lại câu chuyện gì?Em hãy kể diễn biến tóm tắt câu chuyện đó.

2.Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của ai? Cách miêu tả đó có tác dụng gì đối với việc thể hiện tâm hồn cao đẹp của Bác Hồ và tấm lòng của anh bộ đội với lãnh tụ?

3.Bài thơ kể lại hai lần anh đội viên tỉnh dậy nhìn thấy Bác không ngủ.Em hãy so sánh tâm trạng và cảm nghĩ của anh đội viên đối với Bác Hồ trong hai lần đó.

Vì sao trong bài thơ tác hải không kể lần thứ hai? Qua cảm nghĩ của anh đội viên, hình ảnh Bác Hồ và tấm lòng của Bác đã được khắc hại sâu đậm như thế nào?

4. Hãy cho biết trong đoạn cuối nhà thơ lại viết:

...

Đêm nay Bác không ngủ

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh.

5. Bài thơ được làm theo thể thơ gì?(số tiếng trong mỗi dòng thơ, số dòng trong mỗi khổ thơ,cách gieo vẫn trong một khổ thơ và giũa hai khổ thơ). Thể thơ ấy có thích hợp với cách kể chuyện của bài thơ không?

6.Tìm những từ láy trong bài và cho biết giá trị biểu cảm của một số từ láy mà em cho là đặc sắc.

Được cập nhật 9 tháng 8 lúc 22:03 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.