Soạn ngữ văn lớp 6 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

a) Cô Tô có địa hình đồi núi . Đỉnh giáp Cáp Châu trên đảo Thanh Luân cao 210 m , đỉnh đài khí tượng trên đảo Cô Tô cao 160 m . Phần giữa các đảo đều cao , vây quanh là những đòi núi thấp và những cành đồng hẹp , ven đảo là những bãi cát nhỏ , vịnh nhỏ .

( Theo https://vi.wikipedia.org )

b) Mặt trời rọi lên ngày thứ sáu của tôi trên dảo Thanh Luân một cách thật quá là đầy đủ . Tôi dậy từ canh tư . Còn tối đất , cố đi mãi đến đá đầu sư , ra thấu đầu mũi đảo . Và ngồi đó rình mặt trời lên ... Sau trận bão , chân trời , ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây bụi . Mặt trời nhú lên dần dần , rồi lên cho kì hết . Tròn trĩnh , phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên dầy đặn . Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả cái chân trời maufngocj trai nước biển hửng hồng . Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thửa biển Đông ...

( Nguyễn Tuân , Cô Tô )

( 1 ) Hãy cho biết sự khác nhau về cách viết trong hai đoạn văn trên .

( 2 ) Đoạn văn của Nguyễn Tuân cho thấy tình cảm gì của tác gidr đối với Cô Tô như thế nào ?

Được cập nhật 8 tháng 5 lúc 19:32 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.