Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Trungnghia
10 tháng 4 lúc 16:26

Theo mình thì đây là số vô tỉ. Vì số này không thể biểu diễn dưới dạng tỉ số a/b ( với a và b là các số nguyên)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Hoàng
10 tháng 4 lúc 16:36

Hiện tại thì nó là số vô tỉ vì nó chưa xuất hiện vòng lặp nào trong dãy .

Nhưng nếu sau dấu... có vòng lặp thì nó là số hữu tỉ.

Đi thi không vào mấy bài kiểu này đâu nha..

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Hoàng
3 tháng 4 lúc 11:03

\(\sqrt{50}+\sqrt{60}+1>\sqrt{49}+\sqrt{49}+1\\ =7+7+1=15=\sqrt{225}>\sqrt{168}\)

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
3 tháng 4 lúc 12:45
Bình luận (1)
Bánh Đậu Xanh
3 tháng 4 lúc 13:05
Bình luận (0)
Yến Nhi
26 tháng 1 lúc 21:36

 

 

Bình luận (0)

ĐKXĐ: \(x\ge0\)

Ta có: \(x-2\sqrt{x}=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\sqrt{x}=0\\\sqrt{x}-2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\\sqrt{x}=2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\left(nhận\right)\\x=4\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy: S={0;4}

Bình luận (0)
•ℳIŇℌ✼SÇØŦŦ ͜✿҈
26 tháng 1 lúc 21:43

\(\left(x-2\right)^x=0\)

=> x-2 = 0

=> x = 2

Bình luận (0)
Lâm Đang Đi Học
31 tháng 12 2020 lúc 17:33

= 6 - 1 + \(\dfrac{1}{3}\) =\(\dfrac{16}{3}\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
29 tháng 12 2020 lúc 16:23

\(\sqrt{0,09}=0,3\)

\(\sqrt{0,64}=0,8\)

Bình luận (0)
Sachi
29 tháng 12 2020 lúc 17:14
 √0,09=0,30,09=0,3 vì 0,3 ≥ 0 và (0,3)2 = 0,09

√0,64=0,80,64=0,8 vì 0,8 ≥ 0 và (0,8)2 = 0,64

Bình luận (0)
santa
29 tháng 12 2020 lúc 11:36

\(\sqrt{a}=4\Leftrightarrow a=16\Rightarrow a^2=256\)

Bình luận (0)
Mai Nguyệt
29 tháng 12 2020 lúc 11:59

Căn bâc hai của 16 là 4

16 bình phương cằng ...Sorry nha mk ko mang máy tính

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
29 tháng 12 2020 lúc 12:08

Ta có: \(\sqrt{a}=4\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{a}\right)^4=4^4\)

\(\Leftrightarrow a^2=256\)

Bình luận (0)
Kuramajiva
23 tháng 12 2020 lúc 23:38

\((\sqrt{x} -1)^2=(\frac{1}{2})^2\) (ĐK: \(x\geq0\))

TH1: \(\sqrt{x}-1=\frac{1}{2}\)

\(=>\sqrt{x}=\frac{3}{2}\)

\(=> x=\frac{9}{4}\)(t/m)

TH2:\(\sqrt{x}-1=\frac{-1}{2}\)

\(=>\sqrt{x}=\frac{1}{2}\)

\(=> x=\frac{1}{4}\)(t/m)

 

Bình luận (0)

\(\sqrt{3^2+4^2-\sqrt{1^3+2^3+3^3}}\)

=\(\sqrt{9+16-\sqrt{1+8+27}}\)

=\(\sqrt{25-\sqrt{36}}\)

=\(\sqrt{25-6}\)

=\(\sqrt{19}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN