Bài 6: So sánh phân số

Thu Email
6 tháng 5 lúc 10:22

S=1/2+1/22+1/23+....+1/220<1

2S=1+1/2+1/22+1/23+....+1/2

2S=1+S-1/220

2S-S=1-1/220

S=1-1/220

1-1/220<1

=> S<1

Hơi khó hiểu chút nha bn

 

Bình luận (0)

Giải:

N=1/31+1/32+...+1/60

Có 30 phân số; chia 3 nhóm

N=(1/31+1/32+...+1/40)+(1/41+...+1/50)+(1/51+...+1/60)

N>(1/40+1/40+...+1/40)+(1/50+...+1/50)+(1/60+...+1/60)

N>1/4+1/5+1/5

N>37/60>36/60=3/5

⇒N>3/5

Bạn tự làm nốt nhé tương tự như thế thôi!

Bình luận (0)

Làm tiếp:

N<(1/30+1/30+...+1/30)+(1/40+...+1/40)+(1/50+...+1/50)

N<1/3+1/4+1/5

N<47/60<48/60=4/5

⇒N<4/5

mà 3/5<4/5

⇒3/5<N<4/5

Vậy 3/5<N<4/5 

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
đậu dũng
22 tháng 4 lúc 20:24

úi giười ơi hoàng ơi 6a1?

Bình luận (1)
đậu dũng
22 tháng 4 lúc 20:58

hi hoàng

Bình luận (1)
đậu dũng
22 tháng 4 lúc 20:59

cx đc phết đấy

Bình luận (0)
Thanh Trung
19 tháng 4 lúc 16:43

????

Bình luận (0)
Akai Haruma
19 tháng 4 lúc 17:57

Đề thiếu. Bạn xem lại đề.

Bình luận (0)

a) Ta có: \(\dfrac{x}{3}=\dfrac{7}{25}+\dfrac{-1}{5}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{3}=\dfrac{7}{25}+\dfrac{-5}{25}=\dfrac{2}{25}\)

hay \(x=\dfrac{6}{25}\)

Vậy: \(x=\dfrac{6}{25}\)

Bình luận (0)

b) Ta có: \(\dfrac{4}{9}+\dfrac{x}{5}=\dfrac{5}{11}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{5}=\dfrac{5}{11}-\dfrac{4}{9}=\dfrac{45}{99}-\dfrac{44}{99}=\dfrac{1}{99}\)

hay \(x=\dfrac{5}{99}\)

Vậy: \(x=\dfrac{5}{99}\)

Bình luận (0)

c) Ta có: \(\dfrac{-5}{9}+\dfrac{x}{10}=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{10}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{5}{9}=\dfrac{3}{9}+\dfrac{5}{9}=\dfrac{8}{9}\)

hay \(x=\dfrac{80}{9}\)

Vậy: \(x=\dfrac{80}{9}\)

Bình luận (0)
ntkhai0708
3 tháng 4 lúc 18:45

\(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+k}=\dfrac{n+k}{n\left(n+k\right)}-\dfrac{n}{n\left(n+k\right)}=\dfrac{n+k-n}{n\left(n+k\right)}=\dfrac{k}{n\left(n+k\right)}\)

Bình luận (0)

\(\dfrac{k}{n\cdot\left(n+k\right)}=\dfrac{n+k-n}{n\left(n+k\right)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+k}\)(đpcm)

Bình luận (0)
ntkhai0708
3 tháng 4 lúc 18:42

\(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{n+1}{n\left(n+1\right)}-\dfrac{n}{n\left(n+1\right)}=\dfrac{n+1-n}{n\left(n+1\right)}=\dfrac{1}{n\left(n+1\right)}\)

Bình luận (0)

\(\dfrac{1}{n\left(n+1\right)}=\dfrac{n+1-n}{n\left(n+1\right)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\)(đpcm)

Bình luận (0)
ntkhai0708
3 tháng 4 lúc 18:46

\(\dfrac{1}{13}-\dfrac{1}{18}=\dfrac{18}{13.18}-\dfrac{13}{13.18}=\dfrac{18-13}{13.18}=\dfrac{5}{13.18}\)

Bình luận (0)

\(\dfrac{5}{13\cdot18}=\dfrac{18}{13\cdot18}-\dfrac{13}{13\cdot18}=\dfrac{1}{13}-\dfrac{1}{18}\)(đpcm)

Bình luận (0)
ntkhai0708
3 tháng 4 lúc 18:49

\(\dfrac{1}{2020}-\dfrac{1}{2021}=\dfrac{2021}{2020.2021}-\dfrac{2020}{2020.2021}=\dfrac{2021-2020}{2020.2021}=\dfrac{1}{2020.2021}\)

Bình luận (0)

\(\dfrac{1}{2020\cdot2021}=\dfrac{2021-2020}{2020\cdot2021}=\dfrac{1}{2020}-\dfrac{1}{2021}\)(đpcm)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN