Số phức

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 15 tháng 6 2019 lúc 22:12

\(\sqrt{5}=\left|z-1+2i\right|=\left|z+1+i-\left(2-i\right)\right|\ge\left|\left|z+1+i\right|-\left|2-i\right|\right|\)

\(\Rightarrow\left|\left|z+1+i\right|-\sqrt{5}\right|\le\sqrt{5}\)

\(\Rightarrow\left|z+1+i\right|-\sqrt{5}\le\sqrt{5}\)

\(\Rightarrow\left|z+1+i\right|\le2\sqrt{5}\)

Bình luận (0)
O=C=O
O=C=O 9 tháng 4 2018 lúc 22:35

What ?? Lớp 13 ??

Bình luận (2)
Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 18 tháng 11 2016 lúc 9:51

z6 =0 => z =0

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguyễn Thị Bích Thủy 10 tháng 2 2017 lúc 20:52

z=0

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN