Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Phía sau một cô gái
22 giờ trước (20:58)

- Phương pháp mạ điện là ứng dụng dựa trên tác dụng hóa học của dòng điện với vật cần mạ là cực âm của dòng điện.

 

Bình luận (1)
missing you =
19 tháng 7 lúc 10:39

a, 

b, 

Bình luận (2)
missing you =
14 tháng 7 lúc 15:55

Bình luận (0)
QEZ
19 tháng 6 lúc 20:54

e chụp to ra

 

Bình luận (0)
QEZ
22 tháng 5 lúc 16:04

a, ( D1//D2//D3)ntD4 bn tự vẽ

b, \(I_A=I_4=0,5\left(A\right)\) \(I_3=I_A-\left(I_1+I_2\right)=0,2\left(A\right)\)

c, \(U_1=U_2=U_3=4,5\left(V\right)\) \(U_4=U-U_2=7,5\left(V\right)\)

 

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
11 tháng 5 lúc 17:44

undefined

Bình luận (0)
ngọc nga
10 tháng 5 lúc 20:01

undefined

tick cho mik vs

Bình luận (0)
Quang Nhân
10 tháng 5 lúc 8:53

\(I_1=I_2=0.6\left(A\right)\)

Bình luận (1)
Tino Cô Đơn
10 tháng 5 lúc 8:56

Vì Đ1 nối tiếp Đ2

=>I = I1 =I1

=>I=I1= 0,6 

 

=>I1= 0,6 A

Bình luận (1)
Bé Tiểu Yết
9 tháng 5 lúc 10:59

- Trong mạch điện kín thì bắt buộc phải vẽ chiều dòng điện, nếu đề bài không kêu mình vẽ thì mình cũng phải vẽ bạn nha. Còn mạch điện hở thì sẽ không có dòng điện chạy qua nên sẽ không vẽ chiều dòng điện.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN