Sinh vật và Môi trường- Chương II. Hệ sinh thái - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1/ Khi nghiên cứu về chuỗi thức ăn ( quan hệ dinh dưỡng của các loài trong quần xã ), người ta thấy trâu, bò và cừu ăn cỏ trong khi mèo và chim đại bàng ăn chuột. Đó là ví dụ cho thấy :

a. Chuỗi thức ăn gồm nhiều bậc dinh dưỡng

b. Mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã

c. Mỗi bậc dinh dưỡng gồm nhiều loài

d. Trong quần xã, loài này ăn loài khác và trở thành mồi cho loài khác nữa

2/ Trong chuỗi thức ăn, từ tảo biển qua động vật phiêu sinh, cá nhỏ, mực ống và cá mập. Về mặt sinh thái, người ta gọi tảo biển là :

a. Sinh vật tự dưỡng

b. Sinh vật quang hợp

c. Sinh vật nguyên sinh

d. Sinh vật sản xuất

3/ Trong 1 hệ sinh thái, người ta tìm thấy nhiều Các-bon được tích tụ ở dạng chất hữu cơ trong xác bã thực vật và động vật . Vì sao ?

a. Hoạt động của sinh vật phân hủy kém

b. Sinh vật tiêu thụ không hiện diện trong hệ sinh thái

c. Ni-tơ có khả năng quay vòng nhưng Các-bon thì không

d. Khả năng dùng năng lượng mặt trời của sinh vật sản xuất kém

4/ Các vùng sinh thái nông nghiệp chủ yếu ở vùng núi phía Bắc nước ta là

a. Cà phê, cao su, chè

b. Chè, lúa nước, cao su

c. Hồ tiêu, quế, hồi, chè

d. Quế, hồi, lúa nương trồng trên các vùng đất dốc

5/ Điều kiện cần cho sự thụ tinh ở động vật là :

a. trứng và tinh trùng phải tới được cổ tử cung

b. trứng và tinh trùng gặp nhau và tinh trùng phải lọt vào trứng

c. Trứng gặp tinh trùng ở tử cung và hòa lẫn vào nhau

d. Cả a và b

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.