Sinh vật và Môi trường - Chương I. Sinh vật và môi trường

B.Thị Anh Thơ
17 tháng 4 2020 lúc 8:43

Giữa các cá thể cùng loài thường có những mối quan hệ :

+ Hỗ trợ : các cá thể trong cùng 1 loài cùng nhau hỗ trợ nhau kiếm thức ăn , chống kẻ thù

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
18 tháng 4 2020 lúc 13:40

Đọc kĩ câu hỏi nha em, người nông dân mà!

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
18 tháng 4 2020 lúc 13:41

Xây chuồng và cho vật nuôi ở chung, sống thành bầy đàn. Chăn thả cũng theo bầy đàn,...

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
23 tháng 6 2020 lúc 17:46

Bổ sung câu b,c nhé :

b, Hình vẽ :

Cỏ Thực vật Bọ rùa Gà rừng Ếch Cáo Rắn Hổ VSV

c, Ếch thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 2, hổ là sinh vật tiêu thụ bậc 5

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
20 tháng 6 2020 lúc 11:19

Câu 1:

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN