Sinh thái học

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 25 tháng 11 2020 lúc 20:47

Lá kép nha em!

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 23 tháng 11 2020 lúc 17:53

Kiểu gen AABb có 2 loại giao tử: AB và Ab

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 20 tháng 11 2020 lúc 15:57

Lượng bạch cầu trong máu cao có thể ăn hồng cầu và tiểu cầu . Gây ra các bệnh máu trắng ( ung thư máu ) ; máu khó đông khi bị thương.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 19 tháng 11 2020 lúc 5:57

Aa= \(\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}=12,5\%\)

\(AA=aa=\frac{\left(1-Aa\right)}{2}=\frac{\left(1-\frac{1}{8}\right)}{2}=\frac{7}{16}=43,75\%\)

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 16 tháng 11 2020 lúc 21:04

Truyền được nhóm máu O cho người bệnh nhóm máu A

Do:

Nhóm máu A có kháng nguyên A và kháng thể beta

Nhóm máu O không có kháng nguyên A cũng không có kháng nguyên B trên tế bào hồng cầu, nhưng lại có cả hai kháng thể alpha và beta trong huyết tương. Nhóm máu O truyền được cho người nhóm máu A vì các kháng thể trong huyết tương của nó sẽ tấn công các loại khác

Nhóm máu AB được đặc trưng bởi có cả kháng nguyên A và B trên tế bào hồng cầu, và không có kháng thể trong huyết tương. Người nhóm máu AB không truyền cho người nhóm máu A được vì sự hiện diện của kháng nguyên B sẽ gây kết dính với kháng thể beta

Khi kháng nguyên A + kháng thể alpha -> kết dính, kháng nguyên B + kháng thể beta -> kết dính

Nên người có nhóm máu O truyền được cho người có nhóm A, người có nhóm AB không truyền được cho người nhóm máu A

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 13 tháng 11 2020 lúc 10:20

a.

L = (1500 : 2) . 3,4 = 2550

b.

G = X = 40

A = T = 1500 : 2 - 40 = 710

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 12 tháng 11 2020 lúc 21:46

X=40 (Nu) có vẻ không hợp lí lắm em ạ!

X=400 có vẻ sẽ hợp lí hơn nè.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN