Sinh sản ở động vật - Hỏi đáp

Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?

1 câu trả lời

Điều hoà ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh tinh trùng khi:

2 câu trả lời

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào?

1 câu trả lời

Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là:

3 câu trả lời

Tại sao cấm xác định giới tính ở thai nhi người?.

2 câu trả lời

Tỷ lệ đực cái ở động vật bậc cao xấp xỉ tỷ lệ 1:1 phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào?

1 câu trả lời

Những biện pháp nào thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt?

1 câu trả lời

Biện pháp nào có tính phổ bến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái?

2 câu trả lời

Điều hoà ngược âm tính diễn ra trong quá trình trinh sinh trứng khi:

1 câu trả lời

GnRH có vai trò:

1 câu trả lời

Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.