Sinh học vi sinh vật

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 17 tháng 10 2020 lúc 6:27

- Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.

- Đặc điểm chung:

+ Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.

+ Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

+ Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

Dựa vào tác động sinh lí của hooc môn đối với quá trìn sinh trưởng của thực vật người ta chia hooc môn thực vật làm hai nhóm

- Nhóm kích thíc sinh trưởng :Auxin, Gibêrelin,Xitôkinin

- Nhóm ức chế sinh trưởng : Êtilen,Axit abxixic

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 2 tháng 7 2020 lúc 1:52

Tại cơ quan sinh dục của ruồi giấm đực có 250 tế bào sinh dục đực sơ khai cùng nguyên phân liên tiếp 5 đợt để tạo ra các tế bào sinh tinh. 3/4 số tế bào sinh tinh này trải qua giảm phân tạo tinh trùng. Cho biết ở ruồi giấm 2n = 8 NST. Tính:

a. Số tinh trùng được tạo thành.

b. Số nguyên liệu tương đương nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp cho đợt giảm phân tạo tinh trùng trên.

---

a) Số TB sinh tinh được tạo thành: 250.25=8000 (TB)

Số TB sinh tinh trải qua giảm phân tạo tinh trùng: 8000 x 3/4 = 6000 (TB)

+) Vì 1TB giảm phân tạo 4 tinh trùng. Số tinh trùng được tạo ra là:

6000 x 4= 24000 (tinh trùng)

b) Số nguyên liệu tương đương nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp cho đợt giảm phân tạo tinh trùng trên là:

6000. 2n. (21-1)= 6000.8= 48000(NST)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 14 tháng 5 2020 lúc 23:31

Tác hại của vi sinh vật đối với con người:

- Làm hỏng lương thực, thực phẩm

- Gây ra một số loại bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não,...

- Gây thối rữa tạo mùi khó chịu

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 11 tháng 5 2020 lúc 17:32

* Chất dinh dưỡng k được cung cấp và chất thải được lấy ra liên tục

Quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo một đường cong gồm 4 pha:tiềm phát,lũy thừa,suy vong do môi trường sống cạn kiệt dinh dưỡng và tăng chất thải

=> Mục đích:nghiên cứu sự sinh trưởng của 1 quần thể sinh vật

* Quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy liên tục sinh trưởng liên tục do chất dinh dưỡng được cung cấp liên tục và chất thải được lấy ra tạo môi trường tối ưu

=> Mục đích:lấy sinh khối sinh vật

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 20 tháng 4 2020 lúc 11:54

- Số lần phân chia TBC thì NP là 1 , GP là 2.

- Diễn biến em đọc SGK phần diễn biến rút ra cái khác nhau là được nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 20 tháng 4 2020 lúc 12:24

- Trong nguyên phân: từ 1 tế bào mẹ có 2n NST sau 1 lần phân bào sẽ hình thành 2 tế bào con có bộ NST là 2n.

1.2. Cơ chế

Nguyên phân

Giai đoạn chuẩn bị (kì trung gian)

Pha G1

Pha S

Pha G2

Giai đoạn phân bào chính thức

Kì đầu

Kì giữa

Kì sau

Kì cuối

- Kì trung gian: lúc đầu NST tồn tại ở dạng sợi đơn và duỗi xoắn. NST tự nhân đôi ở pha S để tạo ra NST ở trạng thái kép. Trung thể tự nhân đôi để tạo ra 2 trung thể và chúng di chuyển dần về 2 cực của tế bào.

- Kì đầu: NST ở trạng thái kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn và dày lên. Hai trung thể di chuyển về 2 cực và nằm đối xứng với nhau, 1 thoi tơ vô sắc bắt đầu được hình thành giữa 2 trung thể, màng nhân, nhân con tiêu biến.

- Kì giữa: NST kép đóng xoắn cực đại và có hình dạng đặc trưng (hạt, chữ V, que) được tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Chúng dính với dây tơ vô sắc ở tâm động. Thoi vô sắc đã trở nên hoàn chỉnh.

- Kì sau: NST kép tách nhau ở tâm động để hình thành 2 NST đơn và phân li đều về 2 cực của tế bào nhờ sự co rút của dây tơ vô sắc.

giảm phân

Gồm 2 lần phân bào liên tiếp, mỗi lần phân bào đều gồm giai đoạn chuẩn bị (kì trung gian) và quá trình phân bào chính thức gồm 4 kì: đầu, giữa, sau, cuối.

a. Lần phân bào 1

- Kì trung gian: NST đơn tự nhân đôi trở thành NST kép (gồm 2 cromatit dính nhau ở tâm động), trung thể tự nhân đôi và di chuyển về 2 cực của tế bào.

- Kì đầu 1: NST ở trạng thái kép dần co xoắn đồng thời xảy ra hiện tượng tiếp hợp và có thể trao đổi chéo giữa 2 trong 4 sợi cromatit của cặp NST kép tương đồng. Hai trung thể di chuyển về 2 cực của tế bào. Màng nhân, nhân con tiêu biến.

- Kì giữa 1: NST ở trạng thái kép co ngắn cực đại và có hình dạng đặc trưng. NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo. Thoi vô sắc đã hoàn chỉnh. NST kép dính với thoi vô sắc ở tâm động.

- Kì sau 1: mỗi NST kép trong từng cặp tương đồng vẫn giữ nguyên trạng thái (không tách nhau ở tâm động) phân li về 2 cực của tế bào nhờ sự co rút của thoi vô sắc. (Mỗi cực có n NST kép).

- Kì cuối 1: NST ở trạng thái kép. Màng nhân, nhân con dần xuất hiện trở lại bao lấy bộ NST ở mỗi cực của tế bào. Thoi vô sắc mờ dần và biến mất. Xảy ra sự phân chia tế bào chất để hình thành 2 tế bào con, mỗi tế bào chứa nNST ở trạng thái kép.

b. Lần phân bào 2:

- Kì trung gian 2: các NST kép không nhân đôi mà đóng xoắn như kì cuối 1, trung thể tự nhân đôi.

- Kì đầu 2: NST kép không xảy ra biến đổi so với kì trung gian, 2 trung thể di chuyênr về 2 cực của tế bào. Một thoi vô sắc được hình thành giưã 2 trung thể (vuông góc với thoi vô sắc GP 1) màng nhân, nhân con tiêu biến.

- Kì giữa 2: NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đaọ của thoi vô sắc, NST kép đính với thoi vô sắc ở cả 2 phía của tâm động. Thoi vô sắc trở nên hoàn chỉnh.

- Kì sau 2: NST kép tách nhau ở tâm động tạo thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào nhờ sự co rút của thoi vô sắc.

- Kì cuối 2: màng nhân, nhân con xuất hiện trở lại bao lấy bộ NST ở mỗi cực của tế bào (mỗi tế bào có n NST đơn). Thoi vô sắc tiêu biến, diễn ra sự phân chia tế bào chất để hình thành các tế bào con.

2.3. Kết quả: Từ một tế bào mẹ qua giảm phân sẽ tạo ra bốn tế bào con.

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 9 tháng 4 2020 lúc 14:03

Ý đầu t không biết khi nào GV chưa nhắn tin cho t đáp án với

Ý 2:

Sữa chua là sản phầm của lên men yếm khi nên bào quan trong ngăn mát tủ lạnh chính là ức chế hoạt tính enzym xúc tác quá trình biến đổi sữa chua. Chứ bỏ ngoài là nó chua lè

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN