Sang thu- Hữu Thỉnh - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Các bạn giúp tớ bài này với... Cảm ơn các bạn trước nha, moah~

Bài 1:

a) Chép chính xác khổ đầu bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh?

b) Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

c) Hãy giải thích từ “chùng chình” và nêu cách hiểu của mình về hình ảnh “sương chùng chình” trong khổ thơ trên?

d) Viết một đoạn văn ngắn khoảng 12 câu theo phương pháp lập luận quy nạp, nêu cảm nhận của em về khổ thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động và một thành phần biệt lập phụ chú (Gạch chân và chỉ rõ câu bị động và thành phần phụ chú ấy)?

Bài 2: Khi diễn tả những biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt của thiên nhiên đất trời trong khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu, tác giả Hữu Thỉnh đã viết:

“Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã”

Nêu và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong cặp câu thơ trên?

Bài 3: Cho đoạn thơ sau trích trong tác phẩm “Sang thu” của Hữu Thỉnh:

“Vẫn còn bao nhiêu nắng

Đã vơi dần cơn mưa

Sấm cũng bớt bất ngờ

Trên hàng cây đứng tuổi.”

a) Tìm và nêu tác dụng của những từ chỉ mức độ trong những câu thơ trên?

b) Hãy chỉ rõ những lớp nghĩa trong 2 câu kết thúc bài thơ?

c) Từ bài thơ “Sang thu” cùng những hiểu biết của bản thân, em hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 01 trang giấy thi với nội dung: “Biết lắng nghe và trân trọng thiên nhiên có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của con người”?

Được cập nhật 26 tháng 4 lúc 22:11 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.