Bài 16. Ròng rọc

Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên Hôm kia lúc 10:15

Hệ thống gồm những ròng rọc nào hả em?

Bình luận (0)

Có thể thiết kế phương án như hình vẽ (H.16.5G ) Hệ thống chuông chỉ gồm 1 ròng rọc B và đòn bẩy MN. Khi kéo dây AB đòn bẩy gắn búa ở N sẽ đánh vào chuông C.

Bình luận (1)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 15 tháng 1 lúc 9:37

Muốn nâng vật lên độ cao \(h\) dùng lực nhỏ hơn trọng lượng của vật 3 lần thì ta nên dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài \(l=3h\).

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 9 tháng 1 lúc 13:42

Trọng lượng của vật là:

\(P=10m=10.50=500\) (N)

Nếu dùng ròng rọc cố định thì phải dùng một lực bằng trọng lượng của vật để kéo vật lên:

\(F=P=500\) (N)

Nếu dùng một ròng rọc động thì ta được lợi 2 lần về lực:

\(F'=\dfrac{P}{2}=250\) (N)

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 6 tháng 1 lúc 19:57

Máy cơ đơn giản giúp làm thay đổi độ lớn của lực gồm mặt phẳng nghiêng và ròng rọc (loại ròng rọc động)

Bình luận (0)
Hạ Nguyệt Minh Ngọc
Hạ Nguyệt Minh Ngọc 6 tháng 1 lúc 20:39

Đòn bẩy lợi về lực

Mặt phẳng nghiêng:lực

Ròng rọc:thấy đổi hướng của lực và cũng lợi về lực

Bình luận (0)
Phúc Trần
Phúc Trần 6 tháng 1 lúc 21:17

máy cơ đơn giản giupps làm thay đổi độ lớn của lực là ròng rọc

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 6 tháng 1 lúc 17:30

Trọng lượng của vật là:

\(P=10m=3500\) (N)

a. Khi kéo vật lên bằng ròng rọc cố định ta phải kéo lực bằng với trọng lượng của vật:

\(F_1=P=3500\) (N)

b. Khi sử dụng một ròng rọc động thì ta được lợi 2 lần về lực. Lực kéo vật lên là:

\(F_2=\dfrac{P}{2}=1750\) (N)

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 23 tháng 12 2020 lúc 11:46

\(m=1tạ=100kg\\ h=1,5m\\ F=250N\\ l=?m\)

Trọng lượng của khối tạ:

\(P=10.m=10.100=1000\left(N\right)\)

Ta có: 

\(P.h=F.l\\ \rightarrow l=\dfrac{P.h}{F}=\dfrac{1000.1,5}{250}=6\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 28 tháng 6 2020 lúc 16:46
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN