Quy tắc chuyển vế

Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 9 giờ trước (13:28)

\(-x+3=2x+9\\ \Rightarrow-x-2x=9-3\\ \Rightarrow-3x=6\\ \Rightarrow x=-\dfrac{6}{3}\\ \Rightarrow x=-2\)

Vậy \(x=-2\)

\(-x-5=-2x+11\\ \Rightarrow-x+2x=11+5\\ \Rightarrow x=16\)

Vậy \(x=16\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 9 giờ trước (13:48)

\(x-7=-15+21\\ \Rightarrow x=-15+21+7\\ \Rightarrow x=13\)

Vậy \(x=3\)

\(8-x=-18+36\\ \Rightarrow-x=-18+36-8\\ \Rightarrow-x=10\\ \Rightarrow x=-10\)

Vậy \(x=-10\)

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) 10 giờ trước (12:26)

x - 7 = -15 + 21                              8 - x = -18 + 36

x - 7 = 6                                         8 - x = 18 

x      = 7 + 6                                        x = 8 - 18

x      = 13                                             x = -10 

Bình luận (1)
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) 9 giờ trước (13:48)

mk làm đúng ko ?

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV Hôm qua lúc 21:23

(-a+b+c)-(-a+b)= -a+b+c+a-b=c

Bình luận (0)
Vũ Khánh Phương
Vũ Khánh Phương Hôm qua lúc 21:25

(-a+b+c)-(-a+b)

=-a +b+c+a-b

=(-a+a)+(b-b)+c

=   0     +   0  +c

=          c

Bình luận (0)
Minh Chau
Minh Chau Hôm qua lúc 19:58

x +10 = -3

X=-3 -10 =-13

Bình luận (0)
Trần Tâm như
Trần Tâm như Hôm qua lúc 19:59

x + 10 = -1 - 2

x + 10 = -1 + (-2)

x + 10 = - 3

x = -3 - 10

x = -3 + ( -10 )

x = - 13

Vậy x = -13

 

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 9 tháng 1 lúc 21:15

1) Ta có: \(\left(-86-x\right)-\left(3+2x\right)=-4-15\)

\(\Leftrightarrow-86-x-3-2x+4+15=0\)

\(\Leftrightarrow-3x-70=0\)

\(\Leftrightarrow-3x=70\)

hay \(x=-\dfrac{70}{3}\)

Vậy: \(x=-\dfrac{70}{3}\)

2) Ta có: \(18+\left(-x\right)-\left(40-28\right)=-32-\left(-18\right)\)

\(\Leftrightarrow18-x-40+28+32-18=0\)

\(\Leftrightarrow-x+20=0\)

\(\Leftrightarrow-x=-20\)

hay x=20

Vậy: x=20

3) Ta có: \(-27-\left(-31+x\right)-25=-5-17\)

\(\Leftrightarrow-27+31-x-25+5+17=0\)

\(\Leftrightarrow-x+1=0\)

\(\Leftrightarrow-x=-1\)

hay x=1

Vậy: x=1

4) Ta có: \(-9-14-x+42-38=-5+13\)

\(\Leftrightarrow-x-19=8\)

\(\Leftrightarrow-x=27\)

hay x=-27

Vậy: x=-27

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 8 tháng 1 lúc 20:08

a) Ta có: |x-5|=|2x-1|

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-5=2x-1\\x-5=1-2x\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2x=-1+5\\x+2x=1+5\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}-x=4\\3x=6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-4\\x=2\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{-4;2\right\}\)

b) Vì |x-7| luôn dương

nên Khi |x-7|=-5 thì x∈∅

Vậy: x∈∅

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 6 tháng 1 lúc 12:36

[-23]+13+[-17]+5

= -23 + 13 - 17 + 5

= -22

[-554]+[94+[-554]+[-14] ]

= -554 + 94 - 554 - 14

= -1208

573+[184+[-573]+[-34] ]

= 573 + 184 - 573 - 34

= 150

469+[-219]+37+[-23]

= 469 - 219 + 37 - 23

= 264

Bình luận (0)
truongvinamilk12
truongvinamilk12 28 tháng 12 2020 lúc 14:50

a.

- Áp dụng quy tắc chuyển vế ta có:

\(x-y>0\)

\(\Leftrightarrow x>0+y\)

\(\Leftrightarrow x>y\) (đpcm)

b.

- Áp dụng quy tắc chuyển vế, ta có:

\(x>y\)

\(\Leftrightarrow x-y>0\) (đpcm)

Bình luận (0)
santa
santa 28 tháng 12 2020 lúc 14:52

p/s: theo mình mấy cái này chuyển vế là ra mà cần j cm đâu :v mà thoi làm như n cho dễ

a) Nếu x - y > 0 <=> x - y + y > 0 + y <=> x > y

b) Nếu x > y <=> x - y > y - y <=> x - y > 0

Bình luận (0)
Tra My Pham
Tra My Pham 15 tháng 12 2020 lúc 15:51

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một bất đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó, cụ thể: dấu "+" thành dấu "-" và ngược lại.

Bình luận (0)
〖νõ ρɦลฑ ρɦươฑǥ ฑǥọς〗
〖νõ ρɦลฑ ρɦươฑǥ ฑǥọς〗 15 tháng 12 2020 lúc 17:45

chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một bất đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó, cụ thể: dấu "+" thành dấu "-" và ngược lại.

Bình luận (0)
Loading...