Quy luật phân li

Du Crépuscule À L
24 tháng 12 2018 lúc 17:50

a. ở F2\(\dfrac{\text{đ}\text{ỏ}}{v\text{àng}}\) = \(\dfrac{3}{1}\) \(\rightarrow\) 4 tổ hợp giao tử = 2 x 2

Vậy F1 là Aa

b. Lai phân tích

Bình luận (0)
thảo phương
26 tháng 9 2018 lúc 22:29

_P1: AaBb x AABB

G: AB,Ab,aB,ab AB

F1: 1AABB: 1AABb: 1AaBB: 1AaBb

_P2: AaBb x AaBB

G: AB,Ab,aB,ab AB,aB

F1: 1AABB: 1AABb: 2AaBB: 2AaBb: 1aaBB: 1aaBb

_P3:AaBB x aaBb

G: AB, aB aB,ab

F1: 1AaBB: 1aaBB: 1AaBb: 1aaBb

_P4: aaBB x AaBb

G: aB AB,Ab,aB,ab

F1: 1AaBB: 1AaBb: 1aaBB: 1aaBb

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
6 tháng 8 2018 lúc 11:51

+ Quy ước: A: bình thường, a: bị bệnh

+ Cặp vợ chồng bình thường sinh một đứa con bị bênh có KG là aa

\(\rightarrow\) cặp vợ chồng sẽ có KG dị hợp tử: Aa

+ P: Aa x Aa

F1: KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 bình thường : 1 bị bệnh

a. + trong các đứa con của cặp vợ chồng thì đứa con mang gen bệnh là aa và Aa (ở đây câu hỏi là mang gen bệnh nên Aa cũng chứa gen bệnh nhưng ko được biểu hiện) với XS là: 3/4

(Nếu đề chỉ hỏi con bị bệnh thì là aa với XS là 1/4)

b. Xác xuất con ko bị bệnh là 3/4

Bình luận (0)
Nhật Linh
2 tháng 4 2017 lúc 15:57

Trả lời:

Đây là bệnh do gen lặn quy định nên cả người vợ lẫn người chồng đều có xác suất mang gen bệnh (dị hợp tử) là 2/3. Xác suất để cả hai vợ chồng đều là dị hợp tử và sinh con bị bệnh là: 2/3 X 2/3 X 1/3 = 1/9.Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
2 tháng 4 2017 lúc 15:57

Đây là bệnh do gen lặn quy định nên cả người vợ lẫn người chồng đều có xác suất mang gen bệnh (dị hợp tử) là 2/3. Xác suất để cả hai vợ chồng đều là dị hợp tử và sinh con bị bệnh là: 2/3 X 2/3 X 1/3 = 1/9.

Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
2 tháng 4 2017 lúc 15:57

Đây là bệnh do gen lặn quy định nên cả người vợ lẫn người chồng đều có xác suất mang gen bệnh (dị hợp tử) là 2/3. Xác suất để cả hai vợ chồng đều là dị hợp tử và sinh con bị bệnh là: 2/3 X 2/3 X 1/3 = 1/9.

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
2 tháng 10 2017 lúc 20:54

Tế bào ban đầu Aa

Kì đầu I, giữa I, sau I: AA

                                     aa

Kì cuối I: (AA) và (aa)

Kì đầu II, giữa II, sau II: (AA) và (aa)

Cuối II: (A) , (A), (a) , (a)

1/2 A : 1/2a

 

Bình luận (0)
Quỳnh Trang
1 tháng 5 2018 lúc 16:22

+ 3/4*1/4*3/4=9/64

+ 1/4*3/4*1/4=3/64

+ 1/4*1/4*3/4*3C1=9/64

Bình luận (0)
Quỳnh Trang
1 tháng 5 2018 lúc 16:25

tỉ lệ cây có ít nhất 2 tt lăn= 1/4*1/4*3/4*3C1+1/4*1/4*1/4=5/32

Bình luận (0)
Võ Kiều Thơ
11 tháng 11 2016 lúc 20:07

Tach rieng tung phep lai ta co:

P: Aa(vang) x Aa(vang)

F1: 3vang : 1xanh

P: BB(hat tron) x Bb(hat tron)

F1:100% hat tron

Vay:

P: AaBB x AaBb

F1:(3vang:1 xanh)x(100%tron)=3vang tron :1xanh tron

 

Bình luận (0)
_silverlining
2 tháng 4 2017 lúc 15:39

E

Bình luận (3)
Hấu Bích
12 tháng 12 2017 lúc 15:55

vì sao phân li đồng đều lại cần Bố mẹ thuần chủng, trội lặn.v.v. ạ?
Em tưởng chỉ cần giảm phân bình thường là được ạ?

Ví dụ gen Aa nếu giảm phân bình thường vẫn cho ra giao tử chứa 50% A và 50% a @@

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN