Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử - Hóa học lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Các nguyên tố trong bảng HTTH được sắp xếp theo thứ tự……………….tăng dần. Chọn câu đúng nhất dưới đây có thể điền vào phần ………………… cho hợp nghĩa

  1. Số khối A
  2. Nguyên tử lượng 
  3. Năng lượng
  4. Điện tích hạt nhân
  5. Độ âm điện (khả năng của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử hút electron về phía mình)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.