Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào, nguyên phân và giảm phân - Sinh học lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào, nguyên phân và giảm phân

Cự  phân li nhiễm sắc thể  trong  nguyên phân   xảy ra ở

  1. Kỳ đầu        
  2. Kỳ  trung gian
  3. Kỳ sau        
  4. Kỳ  cuối 
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.