Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử - Tin học lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Để truy cập thư điện tử, đầu tiên người dùng phải thực hiện công việc gì?

  1. Tạo tài khoản
  2. Đăng nhập
  3. Gõ nội dung thư
  4. Đọc thư
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.