Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử - Tin học lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Hãy chọn một máy chủ thư điện tử được nhiều người sử dụng nhất

  1. Gmail
  2. Zing
  3. Youtube
  4. Yahoo
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.