Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử - Tin học lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Tài khoản thư điện tử có dạng tổng quát như thế nào?

  1. <Tên máy chủ lưu hộp thư>@gmail.com
  2. <Tên đăng nhập>@<tên máy chủ lưu hộp thư>
  3. <Tên đăng nhập>@email.com
  4. <Tên web>@<tên máy chủ lưu hộp thư>
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.