Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử - Tin học lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Ưu điểm của thư điện tử so với gửi thư thông thường là gì?

  1. Thời gian gửi thư tức thời
  2. Chi phí thấp
  3. Tốn kém thời gian
  4. Có thể gửi tệp đính kèm (hình ảnh, video,...)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.