Bài 19. Từ trường - Vật lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 19. Từ trường

Trong hình ảnh về các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi

  1. mật độ các đường sức từ dày đặc hơn.
  2. các đường sức từ song song nhau.
  3. khoảng các giữa các đường sức từ xa nhau.
  4. các đường sức từ phân kì nhiều.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.