Bài 19. Từ trường - Vật lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 19. Từ trường

Chiếc la bàn có cấu tạo chính là​ một nam châm 

  1. chữ U.
  2. thẳng.
  3. tròn.
  4. vĩnh cửu.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.