Bài 19. Từ trường - Vật lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 19. Từ trường

Từ phổ là hình ảnh

  1. các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
  2. tương tác của hai nam châm với nhau.
  3. tương tác giữa dòng điện với nam châm.
  4. tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.