Bài 19. Từ trường - Vật lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 19. Từ trường

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đường sức từ?

  1. có tiếp tuyến vuông góc với trục của kim nam châm thử.
  2. có chiều đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam.
  3. mật độ đường sức từ cho biết mật độ mạnh yếu của từ trường.
  4. ở chính giữa của nam châm thì không có đường sức từ.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.