Bài 19. Từ trường - Vật lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 19. Từ trường

Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra 

  1. lực hút tác dụng lên điện tích chuyển động trong nó.
  2. lực đẩy tác dụng lên nam châm đặt trong nó.
  3. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong nó.
  4. lực từ tác dụng lên bất kì vật nào đặt trong nó.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.