Bài 19. Từ trường - Vật lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 19. Từ trường

Tương tác nào sau đây không phải tương tác từ?

  1. Giữa hai nam châm.
  2. Giữa hai điện tích đứng yên.
  3. Giữa hai dòng điện.
  4. Giữa nam châm và dòng điện.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.