Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu của Đông Nam Bộ là

  1. Vũng Tàu.
  2. Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Biên Hòa.
  4. Thủ Dầu Một.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.