Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Vùng có tài nguyên khoáng sản giàu có nhất nước ta là

  1. Bắc Trung Bộ.
  2. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
  3. Đông Nam Bộ.
  4. Đồng bằng sông Cửu Long.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.