Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - Sinh học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

LH có vai trò:

  1. ​ Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  2. ​ Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêrôn
  3. ​Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.
  4. ​ Kích thích tuyến yên tiết FSH.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.