Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - Sinh học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Điều hoà ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh tinh trùng khi:

  1. Nồng độ GnRH cao.
  2.  Nồng độ testôstêron cao.
  3. Nồng độ testôstêron giảm.
  4. ​ Nồng độ FSH và LH giảm.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.