Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể dẫn đến làm tăng huyết áp ở người bình thường?

I. Khiêng vật nặng.                                    II. Hồi hộp, lo âu.

III.  Cơ thể bị mất nhiều máu.                    IV. Cơ thể bị mất nước do bị bệnh tiêu chảy.

  1. 3.
  2. 1.
  3. 2.
  4. 4.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.