Công cơ học - Vật lý lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Công cơ học

Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là:

  1. 1J
  2. 0J
  3. 2J
  4. 0,5J

Hướng dẫn giải:

Vì trọng lực có phương vuông góc với phương nằm ngang​

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.