Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Sở dĩ ta nhìn được các vật là vì

  1. các vật đó tự phát ra ánh sáng và những ánh sáng đó chiếu đến mắt ta.
  2. các vật đó nhận được ánh sáng từ các vật khác chiếu đến nó và phản xạ những ánh sáng đó vào mắt ta.
  3. các vật đó tự phát sáng và hắt lại những ánh sáng đó vào mắt ta.
  4. có ánh sáng truyền vào mắt ta.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.