Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Chọn câu đúng:

Trong một phòng hoàn toàn đóng kín bằng cửa kính, ta có thể nhìn thấy đồ vật trong phòng khi:

  1. Ban đêm, bật đèn, có ánh trăng, nhưng nhắm mắt
  2. Ban đêm, bật đèn, không có ánh trăng, nhưng nhắm mắt
  3. Ban đêm, không bật đèn, không có ánh trăng, nhưng mở mắt
  4. Ban ngày, không bật đèn, mở mắt
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.