Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau:

  1. Quyển sách                           
  2. Mặt Trời
  3. Bóng đèn bị đứt dây tóc
  4. Mặt Trăng
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.