Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Dòng điện chạy qua đèn có……………thì đèn…………….

  1. Cường độ càng nhỏ, càng cháy sáng
  2. Cường độ càng lớn, sáng càng yếu
  3. Cường độ càng lớn, càng cháy sáng
  4. Cường độ thay đổi, sáng như nhau
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.