Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây:

  1. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 0,35A
  2. Dòng điện đi qua đèn điot phát quang có cường độ là 0,28mA
  3. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là 0,8A
  4. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,50A
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.