Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?

  1. Niuton (N)
  2. Ampe (A)
  3. Đêxiben (dB)
  4. Héc (Hz)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.