Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Ampe kế là dụng cụ dùng để làm gì?

  1. Để đo nguồn điện mắc trong mạch điện là mạnh hay yếu
  2. Để đo lượng électron chạy qua đoạn mạch
  3. Để đo độ sáng của bóng đèn mắc trong mạch
  4. Để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.