Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì:

  1. bản thân bông hoa có màu đỏ
  2. bông hoa là một vật sáng
  3. bông hoa là một nguồn sáng
  4. có ánh sáng đỏ từ bông hoa truyền đến mắt ta
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.