Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng, vật sáng

Vật nào dưới đây không phải là vật sáng?

  1. Ngọn nến đang cháy
  2. Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng Mặt Trời
  3. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời
  4. Mặt Trời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.